Kerndoelen

De kern van het onderwijs

 

Voor het basisonderwijs zijn de zogenaamde ‘Kerndoelen primair onderwijs’ geformuleerd, geldend m.i.v. augustus 2009. Er zijn in totaal 58 kerndoelen.
Voor ‘Schrijven of Handschriftontwikkeling’ zijn geen aparte kerndoelen opgenomen. In het domein ‘Schrijven’ (bedoeld wordt: teksten maken), is in kerndoel 8 een verwijzing naar het vak ‘Schrijven of Handschriftontwikkeling’ opgenomen .

De wettelijke tekst van dat kerndoel 8 luidt:

Leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.

N.B.: de onderstreping is niet origineel, maar aangebracht om de impliciete koppeling met schrijven te verduidelijken.

Overigens worden er de komende jaren nieuwe kerndoelen geformuleerd. Wil je daarvan op de hoogte zijn en blijven, bezoek dan de website van curriculum.nu. Curriculum.nu is door de minister gevraagd om – in samenspraak met het onderwijs en deskundigen – voorstellen te ontwikkelen voor een nieuw curriculum, leerlijnen en uiteindelijk kerndoelen.