Het project Klassenpost

Schrijf eens een brief

 

Klassenpost is een project van Concepthink, een organisatie die zich richt op ‘Social development’ en vanuit maatschappelijke betrokkenheid relevante thema’s initieert, ontwikkelt, lanceert en exploiteert in de vorm van aansprekende maatschappelijk georiënteerde activiteiten. Concepthink organiseert onder andere boeiende congressen over taal- en schriftonderwijs.

 

Wat is Klassenpost?

Klassenpost is de grootste onderlinge schriftelijke correspondentie in het Nederlandstalige onderwijs: een boeiende taalactiviteit die naadloos aansluit bij de nieuwste inzichten zoals beschreven in de curriculumontwikkeling. Leerlingen ontdekken op een originele manier dat taalvaardigheid en goed schrijven belangrijk zijn, ook in de digitale wereld.

In tegenstelling tot spreken en luisteren, leren leerlingen met de hand schrijven vrijwel uitsluitend op school. Klassenpost combineert met de hand schrijven op een realistische manier met lezen, spreken en luisteren. Leerlingen zijn enthousiast en betrokken bezig met taal. Doordat de correspondentie echt aan een leeftijdgenoot op een andere school wordt gericht, staat deze interactie ook in het kader van burgerschap en ontstaat een praktisch bruggetje met postverzending en topografie. Deze vooruitstrevende lesactiviteit geeft met de hand schrijven de gewenste betekenisvolle plaats binnen het onderwijs.

Klassenpost is een taalrijke lesactiviteit die sociale verbondenheid bij de leerlingen stimuleert. Leerlingen worden individueel gekoppeld aan een eigen schrijfmaatje in Nederlandse dorpen en steden, maar zij kunnen ook met leerlingen van Nederlandstalige scholen in het buitenland worden verbonden, zoals België, Duitsland, Frankrijk en Curaçao. Daardoor maken leerlingen in een klas spontaan kennis met allerlei andere verschillende belevingswerelden van leeftijdgenoten.

 

Meedoen met Klassenpost

Klassenpost verpakt waardevolle leeraspecten in een praktijkgerichte lesactiviteit die erg leuk is om uit te voeren. Het bestaat uit twee briefwisselingen waarin leerlingen schrijven over zichzelf en over het thema van het betreffende schooljaar. Het thema van 2020-2021 luidde bijvoorbeeld: waar ben je goed in? Dat kan van alles zijn: een bepaalde sport, een bepaalde vorm van creatieve expressie, mathematisch inzicht, papieren vliegtuigjes ontwerpen, … Eerder ging het centrale schrijfthema onder andere over dieren en hobby’s.

In de tweede brief reageren de schrijfmaatjes op de eerste brief. Leerlingen ontlenen hier vaak zoveel plezier aan, dat ze de correspondentie in stand houden, ook als het project op school al is afgesloten.

 

Organisatie en logistiek

Iedere leerling in de klas een brief laten schrijven is een ding. Iets anders wordt het als die brief ook verzonden moet worden. Het is een hele klus om als leerkracht te borgen dat iedere leerling een eigen schrijfmaatje heeft, dat alle brieven juist geadresseerd zijn en dat leerlingen daadwerkelijk een brief ontvangen, ook als hun schrijfmaatje tussentijds van school is gegaan of ziek is geworden. De organisatie van een project kost vaak meer tijd dan gedacht en kan een project laten verzanden. Klassenpost neemt de leerkracht werk uit handen door te zorgen voor de organisatie. Zo kan de leerkracht zich helemaal richten op de inhoud. Leerkrachten ontvangen naast een handige lesinstructie met werkbladen voor elke leerling een compleet schrijfpakket, inclusief kwalitatief goede schrijfpen. De slogan is niet voor niets: Klassenpost “Wie schrijft die blijft”.

Klassenpost neemt de leerkracht werk uit handen

Laat je inspireren en ontdek de mogelijkheden op: www.klassenpost.nl