Pak je pen – Theorie en Portfolio

Welkom!

op de website van

Pak je pen theorie en Portfolio

Pak je pen is een methodiek voor schrijven en handschriftontwikkeling en bestaat uit Pak je pen theorie, Portfolio en deze website. Het theorieboek Pak je pen beschrijft de basistheorie van leren schrijven op de basisschool en en de bijbehorende didactiekHet praktijkboek Portfolio biedt je onder andere oefeningen voor de verbetering van je schrijfvaardigheden.

Vaardigheden die een leraar basisonderwijs nodig heeft om een goede handschrift les te kunnen geven. Bovendien bevat Portfolio een groot aantal activiteiten, direct uit de alledaagse basisschoolpraktijk, die gericht op onderzoeken, uitproberen, ervaren, observeren, ontwerpen en het maken van producten. Veel van deze activiteiten zijn geschikt om – bijvoorbeeld – tijdens je stage te gebruiken.

Ondersteund door deze (gratis) website vormen Pak je pen en Portfolio al jarenlang de ruggengraat van het schrijfonderwijs op de pabo. Op de website vind je onder andere observatieformulieren, kijkwijzers, beeldmateriaal ter illustratie van begrippen, voorbeelden van toepassingen van schrift, een verklarende begrippenlijst, als ook informatie van meer algemene aard w.o. een uitwerking van de SBL-competenties voor schrijven.

Klik je in de linker kolom op een hoofdstuk van Pak je pen of Portfolio, dan kom je bij de ondersteunende materialen voor dat hoofdstuk.

 

Update: Pak je pen en Portfolio worden herzien

Pak je pen en Portfolio worden al jaren gewaardeerd door tevreden gebruikers en hebben zich een plek verworven in het schriftonderwijs op de pabo. Toch zijn er redenen om de beide titels te herzien. Deels komen die voort uit opmerkingen van en door gebruikers en deels uit ontwikkelingen in het vak, opvattingen over opleidingsdidactiek op hbo-niveau, het streven naar kwaliteitsverhoging van het onderwijs op de pabo en uit ingrijpende ontwikkelingen in de bredere context van het onderwijs, zoals Kennisbasis en Curriculum.nu.

Bij de herziening blijven het praktisch gehalte, de toegankelijkheid en laagdrempeligheid en de gedegenheid van Pak je pen en Portfolio de leidraad. Zij gaan hand in hand met het verwerken van de geschetste ontwikkelingen en de wensen en opmerkingen van de gebruikers. Wij (auteur en uitgever) vinden het van groot belang beide titels in samenspraak met de gebruikers te herzien.

Een eerste stap daarin is gezet: alle (bekende) gebruikers hebben een vragenlijst ontvangen waarin zij hun wensen en opmerkingen te kennen kunnen geven. Mocht u die niet hebben ontvangen en gebruiker zijn: laat ons dat weten!

Pak je pen en Portfolio verschijnen in het voorjaar van 2022 en zijn ruim voor het nieuwe schooljaar beschikbaar. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkeling en de voortgang van de herziening. Niet alleen middels deze website, maar uiteindelijk ook m.b.v. informatiebijeenkomsten.